Segons Catàleg

SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ

Sistemes

    01245000 Crystal Entèrics / No Fermentadors 20 tests 1x20
    01245140 Crystal Gram Positius 20 tests 1x20
    01245010 Crystal Anaerobis 20 tests 1x20
    01441010 Crystal - Mind Software 1
    01245016 Crystal - Carta de colors 1