Segons Microorganismes

LISTERIA

PREENRIQUIMENT AMB MEDI DESHIDRATAT

 • Demi-Fraser broth base 500 g (ref. 01265320)

 • Fraser suplement enriq. 6x10 ml (ref. 01211742)

 • Listeria Enrichment broth 500 g (ref. 01222220)

PREENRIQUIMENT AMB MEDI PREPARAT (FLASCONS/TUBS)

 • Flascons Demi-Fraser broth 10x225 ml (ref. 05BA5001)

 • Tubs Fraser broth 10x9 ml (ref. 05TA1125)

CULTIU AMB MEDI DESHIDRATAT

 • PALCAM medium base 500 g (ref. 01263620)

 • PALCAM suplement enriq. 3x10 ml (ref. 01263710)

 • Oxford medium base 500 g (ref. 01222530)

 • Oxford medium suplement enriq. 6x100 ml (ref. 01211763)

CULTIU AMB PLACA PREPARADA

 • Plaques Listeria agar (PALCAM) (ref. 05PA0070)

INDENTIFICACIÓ

 • Crystal Gram Positius 1x20 (ref. 01245140)
  Sistema semiautomàtic per identificació de gèrmens Grams Positius

ANTISÈRUMS

 • Listeria o Antisèrum Tipus 1 1 ml (ref. 01223001)

 • Listeria o Antisèrum Tipus 4 1 ml (ref. 01223011)

 • Listeria o Antisèrum Poly 1 ml (ref. 01223021)