Segons Catàleg

ANTISÈRUMS I AGLUTINACIONS

Kits d'aglutinació

  01275539 RPR Card 150 tests 1x150
  R30950102 Staphaurex Plus 150 tests 1x150
  R30950501 Streptex kit 150 tests 1x150
  R30950601 Streptex Grup A 150 tests 1x50
  R30950701 Streptex Grup B 150 tests 1x50
  R30950801 Streptex Grup C 150 tests 1x50
  R30950901 Streptex Grup D 150 tests 1x50
  R30951001 Streptex Enzim Extracció 11 ml 1
  01212539 Kit Gram Estabilitzat (4 reactius de 250 ml) 1
Antisèrums per aglutinació de listeria

  01223001 Listeria O Antisèrum Tipus 1 1 ml 1 vial
  01223011 Listeria O Antisèrum Tipus 4 1 ml 1 vial
  01223001 Listeria O Antisèrum Poly 1 ml 1 vial
Antisèrums per aglutinació de salmonella

  01222641 Salmonella O Antisèrum Poly A-I y Vi 3 ml 1 vial
  01225341 Salmonella O Anti. Poly A (A,B,D,E1,E2,E3,E4,L) 3 ml 1 vial
  01225351 Salmonella O Anti. Poly B (C1,C2,F,G,H) 3 ml 1 vial
  01225361 Salmonella O Anti. Poly C (I,J,K,M,N,O) 3 ml 1 vial
  01225371 Salmonella O Anti. Poly D (P,Q,R,S,T,U) 3 ml 1 vial
  01225381 Salmonella O Anti. Poly E (V,W,X,,Z) 3 ml 1 vial
  01226451 Salmonella O Anti. Poly F (Grupos 51-55) 3 ml 1 vial
  01226461 Salmonella O Anti. Poly G (Grupos 56-61) 3 ml 1 vial
  01228271 Salmonella Antisèrum Vi 3 ml 1 vial
  01228341 Shigella Antisèrum Poly Grup A 3 ml 1 vial
  01227761 Shigella Antisèrum Poly Grup A1 3 ml 1 vial
  01228351 Shigella Antisèrum Poly Grup b 3 ml 1 vial
  01227771 Shigella Antisèrum Poly Grup C1 3 ml 1 vial
  01227781 Shigella Antisèrum Poly Grup C2 3 ml 1 vial