Segons Microorganismes

MICROORGANISMES EN AIGÜES

PRESA DE MOSTRA

 • Ampolla esterilitzada amb tiosulfat 500 ml 1x20 (ref. 13282320)

 • Ampolla esterilitzada amb tiosulfat 1000 ml 1x20 (ref. 13282321)

CULTIU AMB MEDI DESHIDRATAT

 • m Brilliant Green broth 500 g (ref. 01249410)

 • m Endo agar LES 100 g (ref. 01273610)

 • m FC agar 100 g (ref. 01267710)

 • m HPC agar 500 g (ref. 01275220)

CULTIU PREPARAT EN PLACA

 • Plaques Tergitol 7 agar (TTC) 1x30 (ref. 05PF0003)

 • Plaques Slanetz and Bartley agar 1x30 (ref. 05PF0004)

 • Plaques Tryptone Yeast Extract agar 1x30 (ref. 05PF0013)

 • Plaques m-CP agar 1x12 (ref. 05PF0030-12)

FILTRACIÓ MOSTRA D'AIGUA

 • Rampa filtració d'acer inoxidable d'una posició (ref. 16201)

 • Rampa filtració d'acer inoxidable de tres posicións (ref. MNFA-003-001)

 • Filtres de membrana de 0.45 micras y 47 mm estèrils (ref. 11306-47)

 • Embuts de plàstic de 100 ml estèrils (ref. 16A07-10-N)

 • Rampa filtració de vidre d'una posició, completa (ref. FVC3-1KO-001)

 • Bomba de buit (ref. 5900620)