Segons Catàleg

PRESA DE MOSTRA

Contenidors per mostres

    13409726 Flascó 125 ml (bossa individual) 1x400
    13409526 Flascó 60 ml (bossa individual) 1x850
Medis de transport aerobis

    13409726 Flascó 125 ml (bossa individual) 1x400
    13409526 Flascó 60 ml (bossa individual) 1x850