Segons Catàleg

MATERIAL FUNGIBLE

Xeringues i agulles

  04300928 Xeringa 2 ml 2 cossos con concèntric 1x100
  04309050 Xeringa 5 ml 2 cossos con excèntric 1x100
  04309110 Xeringa 10 ml 2 cossos con excèntric 1x100
  04300296 Xeringa 20 ml 2 cossos con excèntric 1x80
  04300013 Xeringa 1 ml 3 cossos escala centèssimal 1x100
  04300014 Xeringa 1 ml 3 cossos esc. centèssimal amb agulla 25G 5/8" 1x100
  04300185 Xeringa 2 ml 3 cossos con concèntric 1x100
  04302127 Xeringa 5 ml 3 cossos con excèntric 1x100
  04302188 Xeringa 10 ml 3 cossos con excèntric 1x100
  04300613 Xeringa 20 ml 3 cossos con excèntric 1x120
  04301231 Xeringa 30 ml 3 cossos con excèntric 1x60
  04300013 Xeringa 50 ml 3 cossos con Luer excèntric 1x60
  04300865 Xeringa 50 ml 3 cossos cono Luer-Lok transparent 1x60
  04300869 Xeringa 50 ml 3 cossos con Luer-Lok opaca (àmbar) 1x60
  04300867 Xeringa 50 ml 3 cossos con catèter alimentació concèntric 1x60
  04300605 Xeringa 100 ml 3 cossos con catèter amb adaptador Luer 1x25
  04300600 Agulla 16x0.5 mm 25G 5/8" taronja 1x100
  04300800 Aguja 25x0.6 mm 23G 1" blava 1x100
  04301000 Agulla 40x0.7 mm 22G 1 1/2" negra 1x100
  04300900 Agulla 30x0.7 mm 22G 1 1/4" negra 1x100
  04301156 Agulla 25x0.8 mm 21G 1" verda 1x100
  04304432 Agulla 40x0.8 mm 21G 1 1/2" verda 1x100
  04304827 Agulla 25x0.9 mm 20G 1" groga 1x100
  04301300 Agulla 40x0,9 mm 20G 1 1/2" groga 1x100
Material de plàstic

  13302740 Nanses calibrades 1 mcl poliestirè est. Envàs unitari 1x600
  13302750 Nanses calibrades 10 mcl poliestirè est. Envàs unitari 1x600
  13302752 Nanses calibrades 10 mcl poliestirè est. Envàs 10 Ud. 1x1250
  13200500 Nanses Digralsky estèrils. Envàs 5 Ud. 1x1000
  13200510 Nanses Digralsky estèrils. Envàs unitari 1x500
  13200200 Plaques Petri 90 mm 1x500
  13200209 Plaques Petri 90 mm estèrils 1x500
  13200214 Plaques Petri 140 mm 1x120
  13200219 Plaques Petri 140 mm estèrils 1x120
  13200201 Plaques Petri 55 mm 1x1200
  13200201.B Plaques Petri 55 mm estèrils 1x1200
  13200208 Plaques Rodac 1x500
  13200218 Plaques Rodac estèrils 1x500
  13900010 Plaques Microtiter 1x50
  13200006 Pipeta Pasteur 3 ml graduada. No estèrils 1x500
  13200007 Pipeta Pasteur 3 ml graduada estèril. Envàs unitari 1x500
  13900030 Pipeta Serologia 1 ml estèril. Envàs unitari 1x500
  13900032 Pipeta Serologia 2 ml estèril. Envàs unitari 1x500
  13900034 Pipeta Serologia 5 ml estèril. Envàs unitari 1x250
  13900036 Pipeta Serologia 10 ml estèril. Envàs unitari 1x200
  13200009 Punta Groga con corona 5-200 mcl 1x1000
  13200009B Punta Groga con corona 5-200 mcl estèril. Envàs unitari 1x200
  13200080.1 Punta Blava con llarg 100-1000 mcl 1x1000
  13200012B Punta Azul cono corona 100-1000 mcl estéril. Envàs unitari 1x175
  13200100 Bosses per residuos biològics 76x44 cm 1x100
  1319194 Tetina tipus xumet de làtex 1x100
  1319195 Tetina tipus xumet de silicona 1x50
  23701605 Parafilm 30x10 mm 1x120
Material de vidre

  13402001 Flascó de vidre autoclavable 100 ml 1x10
  13402002 Flascó de vidre autoclavable 250 ml 1x10
  13402005 Flascó de vidre autoclavable 500 ml 1x10
  13402010 Flascó de vidre autoclavable 1000 ml 1x10
  150.150 Pipeta Pasteur de vidre llarg 15 cm 1x250
  150.230 Pipeta Pasteur de vidre llarg 23 cm 1x250
  13D100001 Porta-Objectes cantó sense polir 1x50
  13D100004 Porta-Objectes cantó polit amb banda mate 1x50
  13D102222 Cobre-Objectes 22x22 mm 1x200
  13D102460 Cobre-Objectes 24x60 mm 1x100
Material de vari

  99C-700 Nansa Nicrom sene calibrar 1x10
  99C-701 Nansa Nicrom calibrada 1 mcl 1x10
  99C-702 Nansa Nicrom calibrada 2.5 mcl 1x10
  99C-705 Nansa Nicrom calibrada 5 mcl 1x10
  99C-707 Nansa Nicrom calibrada 10 mcl 1x10
  99C-706 Nansa Nicrom picadura 1x10
  99C-708 Nansa Nicrom per BK 1x10
  99C-709 Nansa Nicrom per fongs 1x10
  05V00000 Campana Durham 6x30 mm 1x100
  05TA8275 Cryoinstant natural (congelació soques) 1x50
  05TA8274 Cryoinstant 5 colors (congelació soques) 1x50
  13409113/6 Cryoinstant 5 colors variats (congelació soques) 1x100
  061000033 Mànec de Kolle 1
  13120010 Paper de filtre 50x50 cm 1x100
  99C-730 Rellotge avisador 1