Segons Catàleg

SISTEMES PER ANAEROBIS

Medis de Transport

  01221606 Port-a-cul tub (caixa 10 Ud.) Viabilitat 72h 20-25 ºC 1x10
  01221608 Port-a-cul tub (caixa 10 Ud.) 1x10
Gerres d'incuabació Gaspak

  01260626 Gerra GASPAK-100 completa 12 plaques 90 mm 1
  01260628 Gerra GASPAK-150 completa 36 plaques 90 mm 1
  01260411 Tapa GASPAK-100 completa 1
  01260610 Tapa GASPAK-150 completa 1
  01260463 Gerra GASPAK-100 1
  01260607 Gerra GASPAK-150 1
  01260413 Junta d'estanqueitat GASPAK-100 1
  01260414 Abraçadora tapa amb cargol GASPAK-100 1
Sobres Generadors d'ambient per anaerobis

  01260678 Sobre per anaerobiosi GASPAK EZ 1x20
  01260001 Sobre per anaerobiosi GASPAK EZ amb indicador 1x20
  01260679 Sobre per CO2 GASPAK EZ 1x20
  01260680 Sobre per campilobactèries GASPAK EZ 1x20
  01271051 Indicador d'anaerobiosi 1x100
  01271055 Indicador CO2 1x100
Bosses incuabació per 2 plaques 90 mm

  01260683 Bosses GASPAK-POUCH anaerobiosi autotancament 1x20
  01260685 Bosses GASPAK-POUCH campilobactèries autotancament 1x20
  01260684 Bosses CO2 POUCH ambient 5-10% CO2 autotancament 1x20
Sistemes incuabació de 15-30 plaques 90 mm

  01260671 Contenidor incubació GASPAK EZ 15 plaques 1
  01260672 Contenidor incubació GASPAK EZ 30 plaques 1
  01260673 Gradeta per contenidor d'incubació 15 plaques 1
  01260674 Gradeta per contenidor d'incubació 30 plaques 1